Centraal clearinghouse voor Belgische energiemarkt wordt in september 2018 gelanceerd

De lancering van het gemeenschappelijk clearinghouse voor de Belgische energiemarkt wordt uitgesteld van januari naar september 2018

Dat clearinghouse, een centraal datasysteem dat een makkelijke uitwisseling van verbruiksgegevens voor alle gezinnen en bedrijven tussen distributeurs en leveranciers mogelijk zal maken, zal vanaf die datum de aparte datasystemen bij alle distributienetbeheerders vervangen.

Alle betrokkenen, ook duurzame energieleverancier Eneco, vinden het uitermate belangrijk dat het nieuwe datasysteem perfect werkt. Een perfecte werkende stroom van gegevensuitwisseling zorgt immers voor een vlekkeloze communicatie en informatie naar de klanten.

Het spreekt voor zich dat de huidige, afzonderlijke datasystemen blijven functioneren tot de centrale databank in september 2018 in gebruik wordt genomen. De klanten zullen hiervan geen nadelig effect ondervinden.

Ook op de timing voor het uitrollen van de digitale energiemeters in Vlaanderen vanaf 2019 heeft de nieuwe lanceerdatum van het gemeenschappelijk datasysteem geen impact.

Over Eneco

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 96 windturbines en nu al 260.000 zonnepanelen. Het bedrijf bouwt ook Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1,1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 340 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Meer info op www.eneco.be

Eneco
Battelsesteenweg 455i
2800 Mechelen