Eerste participatieve financiering van een windmolenpark is groot succes

In slechts 2 weken werd er via crowdfunding bijna € 300.000 ingezameld ter ondersteuning en cofinanciering van een windmolenpark. Een Belgische primeur.

Vrijdag 23 oktober 2015 — Eneco ging in zee met het platform voor participatieve financiering MyMicroInvest in het kader van de eerste crowdfunding campagne voor een windmolenproject in België. Het project met oorspronkelijke looptijd van een maand werd door het grote succes vroeger afgesloten op maandag 19 oktober 2015.

De transactie bood de gelegenheid aan het grote publiek om het windproject in Boneffe te steunen en te co-financieren. Het project situeert zich in de provincies Namen en Waals-Brabant in de gemeenten Eghezée, Orp Jauche en Ramillies. De inschrijvingsperiode liep van 28 september tot en met 25 oktober 2015. Door het grote succes werd het project uiteindelijk vervroegd afgesloten.

Het grote publiek had de mogelijkheid om een bedrag tussen € 100 en € 1.000 te investeren, aan een jaarlijks bruto rendement van 5%. De inwoners van de betreffende gemeentes genieten een jaarlijks bruto rendement van 6%. Deze participatieve financiering loopt over een periode van 10 jaar.

Voor Miguel de Schaetzen, Afgevaardigd bestuurder van Eneco Wind Belgium, is dit succes het bewijs dat de stille meerderheid, die vaak niet genoeg begrepen of gehoord wordt, dergelijke rendabele, lokale en duurzame projecten ondersteunt. Eneco geeft aan al zijn projecten een lokale verankering. We werken nauw samen met de gemeenten, de intercommunales, burgercoöperatieven en met de omwonenden in het algemeen. Dit is eveneens het bewijs dat windmolenprojecten een mooie toekomst voor zich hebben, indien ze goed overlegd, doordacht en participatief zijn.

Het windmolenpark van Boneffe, waarvoor Eneco verwacht om binnenkort de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen, zal jaarlijks evenveel hernieuwbare elektriciteit produceren als het verbruik van 20.000 gezinnen.

Alle informatie over het project is nog te raadplegen op de website: www.mymicroinvest.com/eneco