Elke drie dagen nieuwe thuisbatterij in Belgische huizen

Elke drie dagen wordt er in België een nieuwe Tesla Powerwall verkocht. Dat blijkt uit cijfers van duurzame energieleverancier Eneco, die de thuisbatterij in België verdeelt. Vooral eigenaars van zonnepanelen kiezen ervoor om tot de investering over te gaan, omdat ze op die manier rechtstreeks hun eigen energie verbruiken.

Sinds de lancering van de Tesla Powerwall in België zijn er al meer dan 100 verkocht: om de drie dagen wordt er een nieuwe thuisbatterij besteld in een Belgisch huishouden. De thuisbatterijen slaan energie op als er in huis weinig verbruikt wordt, om die op de piekmomenten ‘s avonds weer af te geven.

“Zonnepanelen wekken overdag energie op, maar ‘s avonds verbruik je thuis de meeste elektriciteit. Dat betekent dat je elektriciteitsmeter overdag terugdraait en dat je ‘s avonds weer energie van het net haalt. De thuisbatterij zorgt ervoor dat je het stroomnet veel minder belast, en letterlijk je eigen energie bij je houdt: die gedachte trekt de meeste kopers over de streep. Samen met een bidirectionele meter zorgt dit voor een optimalisatie van je gebruik en zorgt dit ervoor dat je geen prosumententarief meer moet betalen.”

Christophe Degrez, CEO van Eneco

Slimme meters

De invoering van de digitale meters in 2019 en het verdwijnen van de terugdraaiende teller geeft de thuisbatterijen in de toekomst een nog belangrijkere rol. De Vlaamse overheid garandeert nog wel een tijdelijke compensatie voor thuis opgewekte energie, maar wil lokale opslag stimuleren omdat er daardoor veel minder elektriciteitstransport nodig is.

“De voorbije zomers dreigde het elektriciteitsnet overbelast te raken in straten waar veel zonnepaneleninstallaties liggen. Het is de netgebruiker die opdraait voor de capaciteitsuitbreiding en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Hoe meer thuisbatterijen, hoe minder zwaar dat net moet zijn. De slimme meter zal de werkelijke noden van het stroomnet veel beter in kaart brengen.”

Christophe Degrez

Stroomoverschot opvangen

Thuisbatterijen kunnen in de toekomst ook een rol spelen om pieken en dalen in het stroomverbruik af te vlakken. In Nederland kunnen de eigenaars van een Tesla Powerwall zelfs nu al een centje bijverdienen door hun thuisbatterij ter beschikking te stellen van de netbeheerder. De batterijen vormen samen ‘Crowdnett’ en dienen als reserveopslag voor stroomoverschotten en -tekorten. Ook in België wordt onderzocht of dit systeem op poten kan worden gezet.

Contacteer ons
Over Eneco

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 96 windturbines en nu al 260.000 zonnepanelen. Het bedrijf bouwt ook Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1,1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 340 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Meer info op www.eneco.be

Eneco
Battelsesteenweg 455i
2800 Mechelen