Eneco helpt NMBS vergroenen

Energieproducent plaatst voetbalveld aan zonnepanelen in Vorst

Dinsdag 12 juni 2018 — Eneco heeft maar liefst 6.000 zonnepanelen op de daken van het onderhoudsatelier van de NMBS in Vorst geplaatst. Het wordt meteen de grootste installatie van zonnepanelen van het Belgisch spoorwegbedrijf. Met de panelen kan het atelier 1 574 MWh groene elektriciteit per jaar produceren, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 430 gezinnen.
 

De trein is nu al het zuinigste vervoermiddel, maar de NMBS wil nog meer vergroenen: tegen 2022 wil ze 7% minder energie verbruiken in de stations, bureaus en ateliers en 5% minder voor treinen. En Eneco levert de groene energie.

“Het is belangrijk dat een toonaangevend bedrijf als NMBS ervoor kiest om zonnepanelen te leggen op het dakoppervlak van haar gebouwen. Eneco investeert in de panelen op het dak, onderhoudt ze, en monitort het verbruik. De NMBS kan de groene energie verbruiken en ziet haar energiefactuur dalen,” Iwein Goigne van Eneco.

In het atelier in Vorst worden vooral hogesnelheidstreinen (Thalys, Eurostar) onderhouden. De elektrische apparaten in het onderhoudsatelier gebruiken nu groene energie van Eneco (verlichting, machines, compressoren, …). Op momenten van de dag waarop de panelen meer energie produceren dan nodig voor de goede werking van het atelier, zal deze energie in het elektrisch treinnet gepompt worden. Zo zal de groene energie van Eneco bijvoorbeeld gebruikt worden om het station van Brussel Zuid te verlichten.

Eneco is met 270.000 zonnepanelen de grootste producent van zonne-energie in ons land. De plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven past in de duurzame filosofie van het bedrijf, waarbij de energie wordt opgewekt in de buurt van waar ze wordt verbruikt. De komende maanden zijn al verschillende andere sites gepland om duurzaam, decentraal en samen energie op te wekken met wind- en zonne-energie.