Eneco helpt NMBS vergroenen

Energieproducent plaatst voetbalveld aan zonnepanelen in Vorst

Eneco heeft maar liefst 6.000 zonnepanelen op de daken van het onderhoudsatelier van de NMBS in Vorst geplaatst. Het wordt meteen de grootste installatie van zonnepanelen van het Belgisch spoorwegbedrijf. Met de panelen kan het atelier 1 574 MWh groene elektriciteit per jaar produceren, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 430 gezinnen.
 

De trein is nu al het zuinigste vervoermiddel, maar de NMBS wil nog meer vergroenen: tegen 2022 wil ze 7% minder energie verbruiken in de stations, bureaus en ateliers en 5% minder voor treinen. En Eneco levert de groene energie.

“Het is belangrijk dat een toonaangevend bedrijf als NMBS ervoor kiest om zonnepanelen te leggen op het dakoppervlak van haar gebouwen. Eneco investeert in de panelen op het dak, onderhoudt ze, en monitort het verbruik. De NMBS kan de groene energie verbruiken en ziet haar energiefactuur dalen,” Iwein Goigne van Eneco.

In het atelier in Vorst worden vooral hogesnelheidstreinen (Thalys, Eurostar) onderhouden. De elektrische apparaten in het onderhoudsatelier gebruiken nu groene energie van Eneco (verlichting, machines, compressoren, …). Op momenten van de dag waarop de panelen meer energie produceren dan nodig voor de goede werking van het atelier, zal deze energie in het elektrisch treinnet gepompt worden. Zo zal de groene energie van Eneco bijvoorbeeld gebruikt worden om het station van Brussel Zuid te verlichten.

Eneco is met 270.000 zonnepanelen de grootste producent van zonne-energie in ons land. De plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven past in de duurzame filosofie van het bedrijf, waarbij de energie wordt opgewekt in de buurt van waar ze wordt verbruikt. De komende maanden zijn al verschillende andere sites gepland om duurzaam, decentraal en samen energie op te wekken met wind- en zonne-energie.

Contacteer ons
Mark Van Hamme Eneco België
Mark Van Hamme Eneco België
Over Eneco

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 96 windturbines en nu al 260.000 zonnepanelen. Het bedrijf bouwt ook Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1,1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten. Eneco België werkt met meer dan 340 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver.

Meer info op www.eneco.be

Eneco
Battelsesteenweg 455i
2800 Mechelen