Eneco krijgt groen licht van Mededingingsautoriteit voor overname ENI België

Maandag 10 juli 2017 — Het duurzame energiebedrijf  Eneco is sinds vandaag officieel eigenaar van Eni Gas & Power NV en Eni Wind Belgium NV. De bevoegde autoriteiten gaven vorige week hun toestemming voor de aandelenovername, omdat voldaan is aan alle voorwaarden die aan de transactie waren gesteld.

Samen heeft het bedrijf meer dan 1,1 miljoen residentiële aansluitingen in België. Zodoende wordt de nieuwe onderneming de 3e grootste speler op de Belgische energiemarkt. De overeenkomst tussen Eneco België en Eni werd aangekondigd op 31 maart 2017. De Belgische Mededingingsautoriteit stelde geen bijkomende voorwaarden. Daarmee is de overname nu ook officieel een feit. Als deel van de overeenkomst neemt Eneco van Eni België ook drie windmolens in Perwez over.

Dat betekent dat Eneco kan starten met het verenigen van de organisaties van Eneco en Eni België. In een eerste fase zal Eneco zorgvuldig bestuderen hoe het de bouwstenen van beide bedrijven in elkaar kan laten passen, en dat op een transparante manier en in nauw overleg met de sociale partners. De grotere slagkracht laat Eneco in ieder geval toe om nog meer te investeren in wind- en zonne-energie: dat blijven de speerpunten van het ‘nieuwe’ bedrijf.

Christophe Degrez (44) wordt CEO van beide ondernemingen, Eneco België BV en Eni Gas & Power NV, in België. Hij was al sinds begin 2010 CEO van Eneco in België. Voorheen was hij actief bij Nuon Belgium en Accenture. Hij wil met het eengemaakte bedrijf het voortouw nemen in de energietransitie.

“Het energiemodel verschuift duidelijk snel naar een model waarbij duurzame en decentrale productie centraal staat en de rol van de klant onontbeerlijk is. De rol van leverancier wordt uitgebreid naar die van energieregisseur. Samen staan we sterker om die uitdagingen aan te gaan en de rol van energieregisseur op te nemen.”

Christophe Degrez, CEO van Eneco

Zo helpt Eneco om energie te besparen door bijvoorbeeld het energieverbruik te sturen op basis van de vraag of er veel of weinig zonne- en windenergie wordt opgewekt.

“We zijn blij dat de autoriteiten de overname hebben goedgekeurd. We zijn nu echt de belangrijkste duurzame challenger op de Belgische energiemarkt. Als pionier inzake duurzame energie, zullen we blijven inzetten op 100 procent groene en lokaal geproduceerde energie. Dankzij deze stap verduurzamen we België nog verder en nog sneller. Dankzij de overname kunnen we ook volop verder inzetten op innovatie.”

Christophe Degrez

Over de transactie worden geen financiële details bekendgemaakt.